Bình giảng bài thơ Tùng của Nguyễn Trãi

Đề bài: Anh chị hãy bình giảng bài thơ Tùng của Nguyễn Trãi Một nhà chính trị tài giỏi, là một trong những tác gia lớn của dân tộc Việt Nam, ông là tác giả Nguyễn Trãi. Ông (1380-1442), hiệu là Ức Trai, là một nhà chính trị, nhà thơ dưới thời nhà Hồ và … Read more

Phân tích bài “Hành lộ nan” của Lí Bạch

Đề bài: Anh chị hãy phân tích bài “Hành lộ nan” của Lí Bạch Một nhà thơ được coi là một trong những nhà thơ lớn nhất thời Đường, đó là Lí Bạch, ông(701-762) biểu tự Thái Bạch, hiệu Thanh Liên cư sĩ, ông là một trong những nhà thơ theo chủ nghĩa lãng mạn … Read more

Phân tích bài thơ “Điểu Minh Giản”

Đề bài: Anh chị hãy phân tích bài thơ “Điểu Minh Giản” Vương Duy (701-761) tự Ma Cật, là nhà thơ tài hoa, ông còn là một họa sĩ thời Đường. Ông để lại cho đời hàng trăm bài thơ hay và đặc sắc khác nhau. Thơ ông viết chủ yếu là nói về hình … Read more

Phân tích bài Tỏ Lòng của Phạm Ngũ Lão

Đề bài: Anh chị hãy phân tích bài Tỏ Lòng của Phạm Ngũ Lão Trong lịch sử Việt Nam, triều đại nhà Trần (1226-1400) là một mốc son chói lọi trong 4000 năm xây dựng và giữ nước của dân tộc ta. Trải qua muôn vàn khó khăn của cuộc chiến tranh xâm lược: ba … Read more