Tả người bạn thân của em mến yêu

Tả người bạn thân của em mến yêu

Tả người bạn thân của em mến yêu Bài làm Trong suốt những năm tháng ở dưới mái trường Tiểu học, em có rất nhiều những người bạn tốt. Nhưng trong suốt 5 năm đến trường, trong số những người bạn ấy, em có một cậu bạn thân từ hồi lớp Một cho đến bây … Read more